Generelle bestemmelser og priser Sæson 2017/18

Sæsonen starter uge 35/2017 og slutter i uge 13/2018

Sæsonen består af 27 lektioner + Afslutning. Man tilmelder sig et kursus.
 
Alle elever skal være tilmeldt senest 2. lektion. (uge 36). Tilmelding sker online via www.lb-dans.dk under Selvbetjening.
 
Enkeltperson - ét hold (én lektion om ugen) Kr. 290,- pr person pr måned
Par - ét hold (én lektion om ugen) Kr. 522,- pr par pr måned
 
Priserne er inklusiv Koda/Gramex afgifter.
Der ydes 10 % i søskenderabat og ved deltagelse på flere hold.
Undervisningen må ikke videregives.
 
Datoer hvor danseskolen holder lukket 
Efterårsferie uge 42
Juleferie uge 52 + uge 1
Vinterferie uge 7
Påskeferie uge 13 (vi danser 2. påskedag)
 
 
Vedrørende udmeldelse
I tilfælde af udmeldelse effektueres udmeldelsen først når LB-DANS modtager en skriftlig udmeldelse. Vigtigt! Udebliver du/I fra undervisningen, uden udmeldelse, betragtes du/I stadig som tilmeldt.
Indbetalt kontingentet kan ikke tilbagebetales.
Endvidere skal evt. restance betales til LB-DANS.
 
Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk.
 


LB Dans - Kommende arrangementer


Se kalender

LB Dans v/Rikke Ommestrup Bekker - Hans Egedes Vej 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 40721096