Sæsonen 2019/2020 starter uge 35

 

Sæsonen består af 26 lektioner.

 

Alle elever skal være tilmeldt senest 2. lektion. Tilmelding kan ske online via www.lb-dans.dk under selvbetjening. Tilmelding er åben. 

 

Priser Sæson 2019/2020:

 

Pris pr. enkeltperson på ét børne-/ungdomshold 26 x 45 minutter – 290kr. á 7 rater

 

Pris pr. enkeltperson på ét Børne-/ungdomshold 26 x 60 minutter– 300kr. á 7 rater

 

Pris pr. enkeltperson på standard/latin turneringshold 26 x 120 minutter – 600kr. á 7 rater

 

Pris pr. par på voksenhold 26 x 50 minutter – 522kr. á 7 rater

 

Pris pr. enkeltperson på jazz-/funkhold 26 x 60 minutter – 300kr. á 7 rater Priserne er inklusiv Koda-/Gramexafgifter.
Der ydes 10% søskenderabat ved deltagelse på flere hold. Det første hold betales altid til fuld pris. Efterfølgende hold bliver trukket med 10% rabat. 
Undervisningen må ikke videregives.  
 
 
Vedrørende udmeldelse
I tilfælde af udmeldelse effektueres udmeldelsen først, når LB-DANS modtager en skriftlig udmeldelse. Vigtigt! Udebliver du/I fra undervisningen, uden udmeldelse, betragtes du/I stadig som tilmeldt.
Indbetalt kontingentet kan ikke tilbagebetales.
Endvidere skal evt. restance betales til LB-DANS.
 
Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk.
 


LB Dans - Kommende arrangementer


Se kalender

LB Dans - Events

LB Dans v/Marie Krogager - Hans Egedes Vej 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 42569728