Generelle bestemmelser og priser Sæson 2017/18

Sæsonen starter uge 35/2017 og slutter i uge 13/2018

Sæsonen består af 27 lektioner + Afslutning. Man tilmelder sig et kursus.
 
Alle elever skal være tilmeldt senest 2. lektion. (uge 36). Tilmelding sker online via www.lb-dans.dk under Selvbetjening.
 
Enkeltperson - ét hold (én lektion om ugen) Kr. 290,- pr person pr måned
Par - ét hold (én lektion om ugen) Kr. 522,- pr par pr måned
 
Priserne er inklusiv Koda/Gramex afgifter.
Der ydes 10 % i søskenderabat og ved deltagelse på flere hold.
Undervisningen må ikke videregives.
 
Datoer hvor danseskolen holder lukket 
Efterårsferie uge 42
Juleferie uge 52 + uge 1
Vinterferie uge 7
Påskeferie uge 13 (vi danser 2. påskedag)
 
Vedrørende udmeldelse
I tilfælde af udmeldelse effektueres udmeldelsen først, når LB-DANS modtager en skriftlig udmeldelse. Vigtigt! Udebliver du/I fra undervisningen, uden udmeldelse, betragtes du/I stadig som tilmeldt.
Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales.
Endvidere skal evt. restance betales til LB-DANS.
 
Ved sæsonen udløb ophører medlemsskabet automatisk.   

Generelle bestemmelser og priser Forårssæson 2018

Sæsonen starter uge 15/2018 og slutter uge 22/2018 for voksenhold og uge 25/2018 for børne-/ungdomshold.

Sæsonen består af henholdvis 8 lektioner for voksenholdene og 11 lektioner for børne-/ungdomsholdene. Man tilmelder sig hele perioden.
 
Alle elever skal være tilmeldt senest 2. lektion (uge 12). Tilmelding kan ske online via www.lb-dans.dk under selvbetjening. Tilmelding er åben fra marts. 
 
Alle priser, betales over én rate og sker ved tilmelding:
 
Pris pr. enkeltperson på ét børne-/ungdomshold - 11 x 45 minutter: 800 kr. 
 
Pris pr. enkeltperson på ét Børne-/ungdomshold - 11 x 60 minutter: 850 kr.
 
Pris pr. enkeltperson på standard/latin turneringshold: 11 x 120 minutter: 1452 kr.
 
Pris pr. par på voksenhold - 8 x 50 minutter: 1044 kr.
 
Pris pr. enkeltperson på voksenhold - 8 x 50 minutter: 600 kr.
 
Pris pr. enkeltperson på voksensolohold - 8 x 45 minutter: 580 kr.
 
Pris pr. enkeltperson på jazz-/funkhold - 8 x 60 minutter: 600kr.
 
Priserne er inklusiv Koda-/Gramexafgifter.
Der ydes 10% søskenderabat og ved deltagelse på flere hold.
Undervisningen må ikke videregives.  
 
 
Vedrørende udmeldelse
I tilfælde af udmeldelse effektueres udmeldelsen først, når LB-DANS modtager en skriftlig udmeldelse. Vigtigt! Udebliver du/I fra undervisningen, uden udmeldelse, betragtes du/I stadig som tilmeldt.
Indbetalt kontingentet kan ikke tilbagebetales.
Endvidere skal evt. restance betales til LB-DANS.
 
Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk.
 


LB Dans - Kommende arrangementer


Se kalender

LB Dans v/Rikke Ommestrup Bekker - Hans Egedes Vej 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 40721096