Generelle bestemmelser og priser Sæson 2018/2019

Sæsonen starter uge 35/2018 og slutter uge 13/2019

Sæsonen består af henholdvis 27 lektioner samt en afslutning d. 30. marts.
 
Alle elever skal være tilmeldt senest 3. lektion (uge 37). Tilmelding kan ske online via www.lb-dans.dk under selvbetjening. Tilmelding er åben. 
 
Alle priser, kan betales på én gang eller over 7 rater:
 

Pris pr. mor-/far-/barnhold – 250 kr./rate eller 1750 kr. på én gang.

Pris pr. enkeltperson på ét børne-/ungdomshold 45 minutter – 290 kr./rate eller 2030 kr. på én gang.

Pris pr. enkeltperson på ét Børne-/ungdomshold 60 minutter– 300kr./rate eller 2100 kr. på én gang.

Pris pr. enkeltperson på standard/latin turneringshold 2 x 60 minutter – 600 kr./ rate eller 4200 kr. på en gang.

Pris pr. par på voksenhold 50 minutter – 522 kr./rate eller 3654 kr på én gang.

Pris pr. enkeltperson på voksenhold 50 minutter – 300kr./rate eller 2100 kr. på én gang.

Pris pr. enkeltperson på voksensolohold 45 minutter– 290kr./rate eller 2030 kr. på én gang.

Pris pr. enkeltperson på jazz-/funkhold 60 minutter – 300kr./rate eller 2100 kr. på én gang.


Priserne er inklusiv Koda-/Gramexafgifter.
Der ydes 10% søskenderabat ved deltagelse på flere hold. Det første hold betales til fuld pris. Efterfølgende hold bliver trukket med 10% rabat. 
Undervisningen må ikke videregives.  
 
 
Vedrørende udmeldelse
I tilfælde af udmeldelse effektueres udmeldelsen først, når LB-DANS modtager en skriftlig udmeldelse. Vigtigt! Udebliver du/I fra undervisningen, uden udmeldelse, betragtes du/I stadig som tilmeldt.
Indbetalt kontingentet kan ikke tilbagebetales.
Endvidere skal evt. restance betales til LB-DANS.
 
Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk.
 


LB Dans - Kommende arrangementer


Se kalender

LB Dans - Events

LB Dans v/Marie Krogager - Hans Egedes Vej 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 42569728