Generelle bestemmelser og priser Forårssæson 2018

Sæsonen starter uge 15/2018 og slutter uge 22/2018 for voksenhold og uge 25/2018 for børne-/ungdomshold.

Sæsonen består af henholdvis 8 lektioner for voksenholdene og 11 lektioner for børne-/ungdomsholdene. Man tilmelder sig hele perioden.
 
Alle elever skal være tilmeldt senest 2. lektion (uge 16). Tilmelding kan ske online via www.lb-dans.dk under selvbetjening. Tilmelding er åben fra marts. 
 
Alle priser, betales over én rate og sker ved tilmelding:
 
Pris pr. enkeltperson på ét børne-/ungdomshold - 11 x 45 minutter: 800 kr. 
 
Pris pr. enkeltperson på ét Børne-/ungdomshold - 11 x 60 minutter: 850 kr.
 
Pris pr. enkeltperson på standard/latin turneringshold: 11 x 120 minutter: 1452 kr.
 
Pris pr. par på voksenhold - 8 x 50 minutter: 1044 kr.
 
Pris pr. enkeltperson på voksenhold - 8 x 50 minutter: 600 kr.
 
Pris pr. enkeltperson på voksensolohold - 8 x 45 minutter: 580 kr.
 
Pris pr. enkeltperson på jazz-/funkhold - 8 x 60 minutter: 600kr.
 
Priserne er inklusiv Koda-/Gramexafgifter.
Der ydes 10% søskenderabat og ved deltagelse på flere hold.
Undervisningen må ikke videregives.  
 
 
Vedrørende udmeldelse
I tilfælde af udmeldelse effektueres udmeldelsen først, når LB-DANS modtager en skriftlig udmeldelse. Vigtigt! Udebliver du/I fra undervisningen, uden udmeldelse, betragtes du/I stadig som tilmeldt.
Indbetalt kontingentet kan ikke tilbagebetales.
Endvidere skal evt. restance betales til LB-DANS.
 
Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk.
 


LB Dans - Kommende arrangementer


Se kalender

LB Dans - Events

LB Dans v/Marie Krogager - Hans Egedes Vej 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 42569728