Sæson 2020/2021 starter uge 35

Tilmeldig er åben fra 10/7/2020 
 

Sæsonen består af 27 lektioner for alle hold.

 

Alle elever skal være tilmeldt senest 2. lektion.

Tilmelding kan ske online via www.lb-dans.dk under selvbetjening. Tilmelding er åben fra d. 10/7/2020. 
 

Priser Sæson 2020/2021:

  • Pris pr. enkeltperson på ét børne-/ungdomshold 27 x 45 minutter – 7 rater á 290kr eller 2030kr. i alt. 
  • Pris pr. enkeltperson på ét Børne-/ungdomshold 27 x 60 minutter– 7 rater á 300kr eller 2100kr. i alt.
  • Pris pr. enkeltperson på standard/latin turneringshold 27 x 120 minutter – 7 rater á 600kr. eller 4200kr. i alt.
  • Pris pr. par på voksenhold 27 x 50 minutter – 7 rater á 525kr. eller 3675kr. i alt. 
  • Pris pr. enkeltperson på Funky Ladies 27 x 60 minutter – 7 rater á 300kr. eller 2100kr. i alt. 
  • Pris pr. enkeltperson på Latin Rhythms 27 x 45 minutter – 7 rater á 290kr. eller 2030kr. i alt.
  • Pris pr. barn+1 voksen på mor-/far-barnhold 27 x 30 minutter - 7 rater á 250kr. eller 1750kr. i alt.

 

Priserne er inklusiv Koda-/Gramexafgifter.

Der ydes 10% søskenderabat ved deltagelse på flere hold. Det første hold betales altid til fuld pris. Efterfølgende hold bliver trukket med 10% rabat. 
Undervisningen må ikke videregives.  
 
 
Vedrørende udmeldelse
I tilfælde af udmeldelse effektueres udmeldelsen først, når LB-DANS modtager en skriftlig udmeldelse.
Vigtigt! Udebliver du/I fra undervisningen, uden udmeldelse, betragtes du/I stadig som tilmeldt.
Indbetalt kontingentet kan ikke tilbagebetales.
Endvidere skal evt. restance betales til LB-DANS.
Ved aflysning af undervisning grundet fx. sygdom, bliver der hurtigst muligt fundet en ny undervisningsdato for den aflyste undervisningsgang. 
 
Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk.
 


LB Dans - Kommende arrangementer


Se kalender

LB Dans - Events

LB Dans v/Marie Krogager - Hans Egedes Vej 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 42569728